All that Machines & Solutions for EPS and EPP

SUNGHOONTECH
HOME > 产品 > 全自动板材成型机
全自动板材成型机

 全自动板材成型机 


1. Block Mold Size可按照标准规格与顾客的要求制的自动板材成型机。
2. 采用双重原料填充方式,可在短时间内填充原料消除边角填充或未成型部份。
3. 精密激光加工附着在模腔内室的不锈钢板通风孔,使蒸汽供给顺畅。
4. 去除蒸汽及排水连接软管,采用金属密封方式,实现半永久连接系统。
5. 为了防止机器启动时的冲击导致机器变形,将拉杆改为导轨型,使用更加简易方便。

 

INDEX UNIT SHB-412VS SHB-420VS SHB-4316VS SHB-4325VS
Cylinder Dia.
& Stoke
mm x mm x Number Ø63 x 800 x 4 Ø63 x 800 x 4 Ø63 x 1080 x 4 Ø63 x 1080 x 4
Oil Hytdraulic
Pump Motor
Kw 5.5 5.5 5.5 7.5
Hopper
Capacity
㎥ X Number 3.5 X Ø90 X 12 4.5 X Ø90 X 16 .7 X Ø90 X 16 .11 X Ø90 X 18
Conne
ction
Piping
Dia.
Steam Pres
sure
Dia. Con
sump
tion
5kg/
125A 1400kg
/hr
5kg/㎠ 150A 1600kg
/hr
5kg
/㎠
150A 1700kg
/hr
5kg
/㎠
150A 1800kg
/hr
Air Pres
sure.
Dia. Con
sump
tion
6kg/
40A 85㎥
/hr
6kg/㎠ 40A 85㎥
/hr
6kg
/㎠
40A 94㎥
/hr
6kg
/㎠
40A 110㎥
/hr
V Cooling Water Pres
sure
Dia Tempe
rature
Con
sump
tion

3kg
/㎥

65
A
20℃ 6㎥
/hr
3kg
/㎥
65
A
20 6
/hr
3kg
/
65
A
20℃ 7㎥
/hr
3kg
/㎥
65
A
20℃ 7.5
/hr
Drain Dia 125A(250A) 150A(250A) 150A(250A) 150A(250A)
Vessel Volume Tank
(㎥)
Pump
Motor
(kw)
C
Water
Dia.
3 11 x 4P x 2 20A 4.7 18.5
x 4P x 2
20A 4.7 15 x 4P x 2 20A 4.7 23 x 4P x 2 20A
Supply Blower kw 3.7 x 2P x 1set 3.7 x 2P x 2set 3.7 x 2P x 2set 3.7 x 2P x 2set
Electric Power kw 32 45 44 59
Machine
Expander
L x W x H 11944 x 3224 x 4430 17000 x 3224 x 4430 17500 x 3950 x 4430 22700 x 3950 x 4430
Machine
Weight
Tons 15 18 20 22